Khơi nguồn cảm hứng đam mê khoa học cho bé tại Panasonic Risupia