ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ GIẢM TIỀN THUÊ MẶT BẰNG DO COVID-19

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

AMERICAN MONTESSORI SCHOOL

____________

V/v: Đề nghị giảm giá thuê mặt bằng cơ sở bị đóng cửa do Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          ——o0o——

 Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửiCác đối tác cung cấp mặt bằng cơ sở của American Montessori School, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Giáo dục

Hệ thống trường mầm non American Montessori School (AMSS) thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục (IARED) hiện có 7 cơ sở tại Hà Nội. Đây là lĩnh vực kinh doanh phải đóng cửa và ngừng hoạt động trong 3 tháng vừa qua do chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cho học sinh mầm non nghỉ học ở nhà phòng tránh dịch bệnh Covid-19. Các cơ sở của AMSS bắt buộc phải đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh.

Mặc dù đã tích cực cắt giảm các chi phí vận hành nhưng AMSS cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ thông tin rõ ràng nào về thời điểm chấm dứt dịch bệnh cũng như thời điểm thị trường hồi phục trở lại, đồng nghĩa với việc AMSS và toàn thể nhân viên còn phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước.

Vì vậy, AMSS đề nghị các đối tác cung cấp mặt bằng điều chỉnh, miễn giảm chi phí thuê mặt bằng các cơ sở để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế do tác động của dịch bệnh Covid-19. AMSS đề xuất giảm 50% giá thuê mặt bằng của các cơ sở trong 12 tháng sau thời gian phải đóng cửa tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu bắt buộc của cơ quan Nhà nước. 

American Montessori School, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển Giáo dục xin chân thành cảm ơn!

 

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu VT

 

 

 

Leave a comment