Thực hành cuộc sống

Trẻ được trải nghiệm những kỹ năng thực tế để tự chăm sóc và phục vụ bản thân như rót đồ uống, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, tự mặc và tự cởi quần áo, ...

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed