Ngôn ngữ

Hàng ngày trẻ được đọc sách, nghe kể chuyện, hát và lắng nghe các bạn khác chia sẻ giúp bé hình thành chữ và từ bắt đầu đánh vần các từ đơn giản

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed