Đội ngũ giáo viên tại American Montessori School AMSS

Đội ngũ giáo viên tại American Montessori School AMSS được đào tạo bài bản với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, được trực tiếp đào tạo và giám sát bởi Ms. Thanh Tuyến – Giảng viên Montessori Quốc tế – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA.

Đội ngũ giảng dạy tại trường với trên 50 chuyên gia, giáo viên trong nước và quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non và giáo dục. Trong đó:

Hiệu trưởng tại American Montessori School AMSS có trên 5 năm kinh nghiệm quản lý được chứng nhận giảng viên Montessori Quốc tế.

Về học vấn 2% có bằng tiến sĩ, 20% có bằng đại học, còn lại tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành mầm non, tâm lý học, giáo dục, quản lý giáo dục và tiếng anh, …

Tỉ lệ giáo viên, học sinh đạt chuẩn của Bộ GDĐT

  • Giáo viên có tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục, giáo viên Montessori được đào tạo và giám sát bởi Ms. Thanh Tuyến – Giảng viên Montessori Quốc tế – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA
  • Giáo viên bản ngữ và giáo viên tiếng anh được American Montessori School AMSS được kiểm tra khắt khe về phát âm, chuyên môn sư phạm đáp ứng được sự tương tác với trẻ.

Hơn nữa hàng tháng trường mầm non American Montessori School AMSS còn tổ chức định kỳ các hoạt động trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng hoạt động.

Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng số lượng giáo viên đạt chuẩn về trình độ đầu vào, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 

 

Leave a comment