Thông báo chính sách bảo lưu năm học 2020 – 2021

Kính gửi: Quý Phụ huynh hệ thống mầm non American Montessori School

American Montessori School xin gửi tới Quý phụ huynh chính sách bảo lưu năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Đối tượng áp dụng: học sinh ốm đau dài ngày cần điều trị, phụ huynh học sinh chuyển công tác, đi du lịch…. thời gian nghỉ liên tiếp kéo dài.

2. Thủ tục bảo lưu

2.1. Đơn đăng ký bảo lưu:

Phụ huynh vui lòng liên hệ với bộ phận văn phòng để lấy mẫu đơn đăng ký bảo lưu

2.2. Phí bảo lưu: 

Từ năm học 2020 – 2021, phí bảo lưu 1.000.000 VND/ tháng, là khoản phí không hoàn lại nếu nghỉ trên 1 tháng để giữ lại học phí, ưu đãi học sinh được hưởng khi nhập học áp dụng trong trường hợp học sinh nghỉ dài ngày vì lý do cá nhân, gia đình.

Phí bảo lưu = 1.000.000 VND x số tháng bảo lưu 

(Riêng tháng đầu tiên, phí bảo lưu được hoàn trả sau khi học sinh đi học trở lại)

Cụ thể: 

  • Đối với trường hợp bảo lưu trong vòng 1 tháng: 

Phụ huynh nộp phí bảo lưu kèm với đơn đăng ký bảo lưu, phí bảo lưu 1.000.000 VND sẽ được hoàn lại sau khi kết thúc thời gian bảo lưu 1 tháng. 

  • Đối với trường hợp bảo lưu trên 1 tháng: 

Phụ huynh nộp phí bảo lưu kèm với đơn đăng ký bảo lưu. Khi học sinh quay trở lại trường,  phí bảo lưu của tháng đầu tiên sẽ được hoàn lại, các tháng tiếp theo phí được tính 1.000.000 VND/ tháng.

3. Lưu ý

  • Trường hợp quá 1 tháng Phụ huynh không hoàn thiện thủ tục bảo lưu Nhà trường sẽ làm thủ tục thôi học cho học sinh.
  • Đối với trường hợp học sinh nghỉ từ 1 tháng trở lên phụ huynh có trách nhiệm thông báo lại với Nhà trường 15 ngày trước ngày học sinh chính thức quay lại trường. Trường hợp không thông báo trước Nhà trường sẽ không đảm bảo sắp xếp được vị trí học cho học sinh.
  • Chính sách bảo lưu của năm học 2020-2021 sẽ được áp dụng từ tháng 9/2020.

Trân trọng thông báo!

AMERICAN MONTESSORI SCHOOL

 

Leave a comment