News

IMG_7061
Hệ thống lớp học tại American Montessori

Trường mầm non American Montessori School AMSS – Nơi những ước mơ thành hiện thực Bằng sự tận tâm cùng 15 năm kinh nghiệm giáo dục trẻ em tại Việt Nam và Nhật Bản, trường mầm non American Montessori do Tiến sĩ Đinh Thanh Tuyến – Trưởng khoa giáo dục mầm non Đại học Sư […]