News

CÔNG VĂN GỬI QUÝ ĐỐI TÁC MẶT BẰNG

VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC AMERICAN MONTESSORI SCHOOL ___________ Số: 16/2020/AMSS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do – Hạnh phúc ——o0o——        Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2020 CÔNG VĂN GỬI QUÝ ĐỐI TÁC MẶT BẰNG (Về việc điều chỉnh, miễn giảm chi phí […]

IMG_1256
Tầm nhìn & Sứ mệnh của American Montessori School AMSS

TẦM NHÌN Bằng sự tận tâm và phương pháp giáo dục hiện đại chuẩn Hoa Kỳ, American Montessori School AMSS hướng tới trở thành hệ thống trường mầm non chuẩn Montessori Hoa Kỳ hàng đầu Việt Nam, có mặt khắp các tỉnh thành trên cả nước. Mục tiêu giáo dục của AMSS không chỉ truyền […]