Giữ Tết cho con trẻ – Trải nghiệm 1 ngày gói bánh chưng tại American Montessori